loading image

Av. Funda Kolankaya

Av. Funda Kolankaya

avukatmeltemince

1985 İzmir doğumlu olup lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. İzmir Barosu’na kayıtlı olarak mesleğine başlayan Funda Kolankaya, 2009-2012 yılları arasında İcra ve İflas Hukuku ile ilgili dava ve icra takibi yönetimi ağırlıklı olmak üzere, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Miras Hukuku dallarında Hukuki Danışmanlık Süreçlerinin Yönetimi ile ilgilenmiştir.

2012-2017 yılları arasında Yönetici Avukat olarak görev yapan Kolankaya, Ulusal ve Uluslararası Hukuk ile ilgili süreçlerin takip edilmesi, şirket kuruluşu, yerli ve yabancı şirketlere verilen hukuki müşavirlik hizmeti kapsamında şirketlerin Ticaret Hukuku ve İş Hukuku ağırlıklı olmak üzere tüm sözleşmelerinin hazırlanması ve şirketlerin faaliyetleri kapsamındaki sözleşmelere ilişkin görüş bildirilmesi ağırlıklı olmak üzere, tüm hukuki süreçlerin, davaların ve icra takiplerinin takip edilmesi süreçleri ile ilgilenmiştir. Funda Kolankaya evli ve bir çocuğu bulunmakta olup, Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nde ikinci üniversite olarak eğitimine devam etmektedir. Ayrıca arabuluculuk eğitimi almıştır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Çalışma Alanları

Büromuz ortaklığın giderilmesi davaları, vasiyetname tanzimi, miras taksim sözleşmeleri, muis muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davaları, tenkis davaları, miras sebebiyle istihkaka davaları , vasiyetnamenin iptali gibi Miras hukuku kapsamındaki davarlın takibi ve tereke ile ilgili diğer konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuz Yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, ve sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerinin şirketler hukuku açısından değerlendirilmesi, Şirketlerin esas sözleşmelerinin gerek Türk Ticaret Kanunu’na uyum gerekse farklı pay sahibi grupları arasındaki anlaşmaların yansıtılması amacıyla tadil edilmesi, grup içi yeniden yapılandırma, bölünme, birleşme, nev’i değiştirme, tasfiye, malvarlığı ve pay devirleri, yönetim kurullarının yapılandırılması ve yönetim kurulu üyeleri arasında yetki sınırlandırması işlemleriyle şirket kayıtlarının tutulması konusunda hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimize, ticari hedeflerine en uygun olan hukuki yapı hakkında kişiselleştirilmiş seçenekler ile hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bireysel ve toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, sosyal güvenlik hukuku alanlarında müvekkillerimize iş hukukuna ilişkin her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de çalışmanın kültürel hassasiyetine uygun olarak müvekkillerimize pratik ve işlevsel hukuki tavsiyeler vermekteyiz. Bu kapsamda hukuk büromuz tarafından, İşçi-İşveren arasında vuku bulan uyuşmazlığın davaya dönüşmemesi bakımından gerekli hukuki yönlendirmenin yapılarak uyuşmazlığın çözümlenmesi için destek verilmesi, İş Hukukundaki güncel konular ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirme yapılarak şirket yönetimine ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne destek verilmesi, müvekkil şirketler tarafından bildirilen soru ve durumlara yönelik hukuki görüş bildirilmesi, personel sözleşmelerinin hazırlanması, özlük dosyası hazırlanması ile ilgili bilgilendirme gibi hizmetler verilmektedir.